uwrechten

Uw rechten

Als betrokkene heeft u, recht op inzage, recht op rectificatie, recht om vergeten te worden, recht op beperking van verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht om bezwaar aan te tekenen tegen verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u. Dit is gebaseerd op art.6 lid 1, e) en f) EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ( EU AVG) of wanneer de verwerking van persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden worden gebruikt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat uw bovengenoemde rechten wettelijk zijn beperkt en alleen door ons moeten worden nageleefd onder bepaalde voorwaarden. Op uw verzoek kunnen wij uw persoonlijke gegevens als de verantwoordelijke controleur te alle tijde updaten. (bijv. het wijzigen van uw adres).

Wilt u van één of meer van bovenstaande rechten gebruik maken, dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen via een e-mail aan privacyrights@opel.com, of een brief met dit verzoek te zenden aan: Opel Belgium, t.a.v. de Data Privacy Coordinator, Prins Boudewijnlaan 24A, 2550 Kontich, België.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om een klacht in te dienen.(Art.77 EU AVG) neem alstublieft contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00, e-mail contact@apd-gba.be, website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Recht om uw toestemming in te trekken

 

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken; in dit geval verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen bij voorkeur via een e-mail aan privacyrights@opel.com, of een brief met dit verzoek te zenden aan: Opel Belgium NV, t.a.v. de Data Privacy Coordinator, Prins Boudewijnlaan 24A, 2550 Kontich. De intrekking van uw toestemming zal geen gevolgen hebben voor de wettigheid van de verwerking op basis van uw instemming vóór uw intrekking