trekken

Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken; in dit geval verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen bij voorkeur via een e-mail aan privacyrights@opel.com, of een brief met dit verzoek te zenden aan: Opel Belgium NV, t.a.v. de Data Privacy Coordinator, Prins Boudewijnlaan 24A, 2550 Kontich. De intrekking van uw toestemming zal geen gevolgen hebben voor de wettigheid van de verwerking op basis van uw instemming vóór uw intrekking.